Офертa за задочници

Задочницидо 10 нощувкинад 10 нощувки
цена за една нощувка50 лв.40 лв.
Цените са валидни само при представяне на валиден документ за самоличност и надлежно заверена от учебното заведение студентска книжка !